Insikter

mouse pointer

Vilka länkar klickar du på?- Webbseminarier om cybersäkerhet

Har du en taktik för hur du hanterar företagets lösenord, undviker att företag utsätts för bedrägerier eller har du koll på bluffmejl och sms? Under sex tisdagar med start den 6 oktober har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap webbseminarier om cybersäkerhet för företag. Där får du veta hur företag kan påverkas av avbrott och kriser och vad du kan göra för att skydda viktig företagsinformation. Läs mer på länken nedan!

Skyddar du ditt bolag?

Även om risken är liten att ditt företag eller din förening kapas, så finns den. Genom att vara vaksam på tidiga varningssignaler och använda Bolagsverkets app kan ett eventuellt kapningsförsök upptäckas i tid. Ett snabbt agerande kan minimera skadorna. Läs mer om hur du kan skydda just ditt företag på bolagsverket, klicka på länken nedan för att läsa mer.

Moms, så fungerar det! - Webbseminarium

Vad är det för skillnad mellan ingående och utgående moms? Vad krävs för att du ska få tillbaka momsen på dina inköp? Hur och när ska du redovisa momsen till Skatteverket? Ta reda på svaren under skatteverkets webbseminarium!

Bli inte utnyttjad, du kan bli straffad trots att du inte visste

När du företräder ett företag eller en styrelse tar du ansvar för hur verksamheten sköts och du kan inte skylla på att du inte förstått innebörden av vad du skrivit under. Du kan bli personligt ansvarig för betalningar och bli skuldsatt. Det gör att du kan få svårt att ta banklån, teckna mobilabonnemang eller hyreskontrakt. Dessutom kan du dömas till fängelse eller böter. Läs mer om detta på bolagsverket för att få bättre koll.