Partner

Har du duktiga konsulter och vill ha extra styrka för att få ut dem på nya uppdrag? Vi är alltid intresserade av samarbeten med nyfikna och drivna konsulter som har erfarenhet och kunskap inom IT, samhällsbyggnad och energi.

Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder och konsulter – över såväl kort som lång tid.

Shaya Solutions affärsområden

IT

Verksamhetsutveckling och Ledning, Arkitektur, System- och Webbutveckling, Kravhantering, UX och Design, mm..


Några av de uppdrag som vi både rekryterat samt som vi tillsatt konsulter med egna bolag är främst seniora konsulter inom System & Webbutveckling, Ledning och styrning på projekt och programnivå, AI & Maskininlärning samt Testning & QA​. Detta har gjorts såväl på myndigheter som på privata bolag.

Energi

Projektledning, Verksamhetsutveckling, Projekteringsledning, Process, Bygg, El, Rör, Mekanik, Automation, VVS, Elkraft, Brand och risk samt Miljö.

Några av de uppdrag som vi både rekryterat samt som vi tillsatt konsulter med egna bolag är seniora såväl som Biträdande Huvudprojektledare och Delprojektledare inom Elkraft, Mekanik, Process, som detaljkonstruktörer, rådgivare och utredare inom exempelvis brandskydd, installationsledning och VVS- konstruktruktion.

Samhällsbyggnad

Arkitektur, Landskap, Ljusdesign, Visualisering, Projektledning, Bygg, VVS, Projekteringsledning, Brand och risk, Miljö samt Verksamhetsutveckling.

Några av de uppdrag som vi både rekryterat samt som vi tillsatt konsulter med egna bolag är seniora samt juniora byggprojektledare såväl som byggledare, projekteringsledare, projektörer, produktionsledare och platschefer samt specialister inom berg, mark och geologi.

Vårt främsta fokus

Shaya Solutions är ett techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister där relationer och relationsbyggande står i centrum.

  • Ingenjörer
  • Ekonomer
  • Teknologer
  • Jurister