Affärsområden

Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov. Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av teknik och våra leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder och konsulter – över såväl kort som lång tid.

Shaya Solutions är ett techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad. Vi lägger stort fokus på nöjdhet och kvalité i våra leveranser. Vi verkar idag i hela Sverige men vår utgångspunkt är i Stockholm.

Shaya Solutions affärsområden

IT

Verksamhetsutveckling och Ledning, Arkitektur, System- och Webbutveckling, Kravhantering, UX och Design, mm..


Några av de uppdrag som vi både rekryterat samt som vi tillsatt konsulter med egna bolag är främst seniora konsulter inom System & Webbutveckling, Ledning och styrning på projekt och programnivå, AI & Maskininlärning samt Testning & QA​. Detta har gjorts såväl på myndigheter som på privata bolag.

Energi

Projektledning, Verksamhetsutveckling, Projekteringsledning, Process, Bygg, El, Rör, Mekanik, Automation, VVS, Elkraft, Brand och risk samt Miljö.

Några av de uppdrag som vi både rekryterat samt som vi tillsatt konsulter med egna bolag är seniora såväl som Biträdande Huvudprojektledare och Delprojektledare inom Elkraft, Mekanik, Process, som detaljkonstruktörer, rådgivare och utredare inom exempelvis brandskydd, installationsledning och VVS- konstruktruktion.

Samhällsbyggnad

Arkitektur, Landskap, Ljusdesign, Visualisering, Projektledning, Bygg, VVS, Projekteringsledning, Brand och risk, Miljö samt Verksamhetsutveckling.

Några av de uppdrag som vi både rekryterat samt som vi tillsatt konsulter med egna bolag är seniora samt juniora byggprojektledare såväl som byggledare, projekteringsledare, projektörer, produktionsledare och platschefer samt specialister inom berg, mark och geologi.

Vårt främsta fokus

Shaya Solutions är ett techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad med fokus på ingenjörer, ekonomer, teknologer och jurister där relationer och relationsbyggande står i centrum.

  • Ingenjörer
  • Ekonomer
  • Teknologer
  • Jurister