ETT TECHBOLAG MED
FOKUS PÅ RELATIONER
OCH MÄNNISKOR

splitface
kontaktnät

SHAYA SOLUTIONS

Shaya Solutions är ett techbolag inom IT, Energi och Samhällsbyggnad där relationer och relationsbyggande står i centrum. Shaya Solutions är ett av Sveriges starkaste bolag på att sälja in konsulttjänster och möta kundernas konsultbehov. Vår absoluta styrka ligger på kund- och beställarcentricitet genom en stark relationsbyggnad över lång tid. Det innebär att vi är genuint intresserade av försäljning, teknik och leveranser i kombination med hur våra relationer utvecklas med våra kunder och konsulter – över såväl kort som lång tid.

kollarDator

VARFÖR SHAYA SOLUTIONS?

Det handlar inte om att vara felfri – det handlar om att vara bäst på att reparera. På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst – oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund. Klicka på plustecknet för att läsa mer om vad vi erbjuder mer ingående.

Det handlar inte om att vara felfri – det handlar om att vara bäst på att reparera. På Shaya Solutions värderas ödmjukhet, ihärdighet och flexibilitet högst – oavsett om du är en anställd, kandidat, partner, underkonsult eller kund.

Under 2020 kommer vi att bjuda in till ett antal föreläsningar rörande olika beställare, kunder och organisationer – allt för att du som konsult ska förstå hur du på bästa sätt kan göra din profil attraktiv för dessa beställare – samt vice versa. Under dessa föreläsningar ges konsulter också chansen att dela av sina erfarenheter till kunderna/beställarna. Dessa kan vara såväl offentliga som privata beställare.

Första uppdraget kan vara en uppförsbacke ekonomiskt innan betalningen är dig tillhanda. För snabbare betalning första månaderna som konsult kan Shaya Solutions hjälpa till att lösa detta.

Ett aktivt liv där välmående och trivsamhet i arbetet går hand i hand. Låt dig njuta av 350+ studios till ett förmånligt avtal med leverantör av friskvård. Förhandlat och klart. För vårt nätverk, våra partners.

Det är lätt att planeringen av tjänstepensionen kan glömmas bort när ditt fokus ligger på uppdraget. I ett led att skapa mervärde kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med Sveriges största bolag med specialisering på tjänstepension för att hitta en lösning.

Att vara rätt försäkrad kan ibland kännas som en djungel. Vi ger dig råd kring konsultansvarsförsäkringar och har etablerade relationer med flertalet försäkringsbolag för att göra det lättare för dig att välja. Dessa bolag kan även rådge gällande frågor som berör sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Leende Kvinna

AFFÄRSOMRÅDEN

Våra senast tillsatta uppdrag,
 

IT

Verksamhetsutveckling och Ledning, Arkitektur, System- och Webbutveckling, Kravhantering, UX och Design, mm..

Några av de uppdrag som vi både rekryterat samt som vi tillsatt konsulter med egna bolag är främst seniora konsulter inom System & Webbutveckling, Ledning och styrning på projekt och programnivå, AI & Maskininlärning samt Testning & QA​. Detta har gjorts såväl på myndigheter som på privata bolag.

Energi

Projektledning, Verksamhetsutveckling, Projekteringsledning, Process, Bygg, El, Rör, Mekanik, Automation, VVS, Elkraft, Brand och risk samt Miljö.

Några av de uppdrag som vi både rekryterat samt som vi tillsatt konsulter med egna bolag är seniora såväl som Biträdande Huvudprojektledare och Delprojektledare inom Elkraft, Mekanik, Process, som detaljkonstruktörer, rådgivare och utredare inom exempelvis brandskydd, installationsledning och VVS- konstruktruktion.

Samhällsbyggnad

Arkitektur, Landskap, Ljusdesign, Visualisering, Projektledning, Bygg, VVS, Projekteringsledning, Brand och risk, Miljö samt Verksamhetsutveckling.

Några av de uppdrag som vi både rekryterat samt som vi tillsatt konsulter med egna bolag är seniora samt juniora byggprojektledare såväl som byggledare, projekteringsledare, projektörer, produktionsledare och platschefer samt specialister inom berg, mark och geologi.

EXTERNA RÅDGIVARE

Lotta Dizengremel

Lotta är i grunden civilingenjör som de senaste 25 åren arbetat som chef inom näringslivet. Hon har haft ledande positioner i tillväxtbolag framförallt inom IT- och telekombranschen. Med sitt ledarskap har hon skapat lönsamma och välmående organisationer i stark tillväxt.

Maria Paavola

Maria är en passionerad och engagerad ingenjör som brinner för innovation med användaren i fokus och med teknik som hjälpmedel. Hon är grundaren av Teknikkvinnor, Sveriges största professionella nätverk för kvinnor och icke-binärer inom teknik +29 000 medlemmar

NYHETSFLÖDE