Nyheterskrattande personer

En sammanfattning av 2020 - utdrag från årsredovisningen


💼🚀🌟 Vi permitterade ingen av vår personal under 2020. Vi tappade många uppdrag under våren 2020 inom loppet av veckor (årslånga redan lagda beställningar). Detta skakade oss som team givetvis. Men vi valde att se verkligheten i vitögat, reflekterade över vad som var faktisk risk och upplevd risk inom respektive sektor på marknaden. Vi navigerade därefter i försäljningen och styrde om snabbfotat. Uttrycket "Ställ inte in, ställ om" stämmer väl in på vår strategi såhär när vi reflekterar i efterhand. Vi valde tidigt att använda resurserna internt till att "accelerera" till nya strategin mot nya kunder, istället för att "avvakta marknaden" genom att permittera. Det är inte en fråga om huruvida det är rätt eller fel att permittera - det vi konstaterar är att vi hittade en metod och strategi som var rätt för just oss som bolag, och som med facit i hand gav oss en framgång. Ovan dokument är ett utdrag från årsredovisningen. Team SHAYA SOLUTIONS AB for the win! En eloge till det fantastiska teamet 💚


Vidare kommenterar VD, grundare och ägare av Shaya Solutions Joseph Öberg Shaya ovan med följande;

”🧘‍♂️Självkännedom och medvetenhet om sin inre kompass är A och O när kriser väl inträffar. Det finns ingen "universal gyllene strategi" som är "rätt för alla". 🔔Men, det finns en gyllene strategi som är rätt för en själv. Nedan utdrag från årsredovisningen visar med facit i hand, att teamet på SHAYA SOLUTIONS AB navigerade rätt - modigt och balanserat i en kris, sett till teamets och bolagets perspektiv. 💚Jag är så stolt över teamet så jag nästan spricker. Det fina med nedan är att vi knappt börjat vår resa. Teamet har klarat av att tillsammans som team utveckla en ödmjukhet i sättet vi tar oss an uppgifter, och kombinera det med en ihärdighet, en slitstyrka ("grit" om man så vill). För oss själva har vi bevisat att ödmjukhet icke är att förväxla med svaghet, vilket är som balsam för själen att uppleva. Vi har fram till idag byggt upp verksamheterna genom så kallad "Bootstrapping", dvs. utan externt kapital. Endast genom organisk tillväxt. Detta i en tid av kris, samt en pandemi kommer att pågå över en överskådlig tid och fortsätta påverka samhället på ett negativt sätt. Vi garanterar våra kunder och partners, framtida kollegor och medarbetare, - att alltid navigera med mod, där vi alltid kommer vara konsistenta och kontinuerliga i vårt sätt att arbeta.”